Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení nového školního roku pro všechny třídy denního studia proběhne v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hod. v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Přejeme všem žákům školy šťastné vykročení do nového školního roku a mnoho studijních úspěchů. Sledujte na Facebooku a Instagramu, co se děje ve škole!