Červen 2020

Naděje pro Sofinku

Děkujeme žákům, rodičům i pedagogickému sboru za zapojení se do charitativní akce, v rámci které jsme podpořili malou Sofinku finanční částkou 13 947,- Kč. Tato částka byla zaslána na transparentní účet, určený na Sofinčinu léčbu. Mgr. Michaela Vítová, garant charitativní akce Zdroj výchozího obrázku: pixabay.com

Krásné prázdniny!

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům a příznivcům naší školy léto plné báječných zážitků a letní pohody. S našimi žáky se těšíme na viděnou 1. září 2020.

Naši noví absolventi oboru Cukrář a Kuchař-číšník mají již ve svých rukou výuční listy

Zakončili tříleté studium na naší škole úspěšným složením písemné, praktické a ústní zkoušky. Získali vytoužené výuční listy. Ukončili tak jednu důležitou životní etapu. Nyní se připravují na vstup do zaměstnání nebo na další studium. Všem našim absolventům učebních oborů upřímně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším životě.

Úspěšná tečka za maturitami 2020

Letošní maturanti to neměli lehké. Museli urychleně opustit školu v polovině března kvůli vyhlášení nouzového stavu. Nemohli jsme jim naposledy zazvonit na cestu před odchodem na svatý týden. Se svými pedagogy se připravovali ve finále na maturitní zkoušku na dálku. Přesto mnozí předvedli excelentní výkony jak v písemné, tak ústní části maturitní zkoušky. Všichni z nich asi mají …

Úspěšná tečka za maturitami 2020 Pokračovat ve čtení »