Srpen 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení nového školního roku pro třídy denního studia proběhne v úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hod. (pro třídu 2. B SOU v 9. 30 hod.) v jednotlivých učebnách dle rozpisu. Přejeme všem žákům školy šťastné vykročení do nového školního roku a mnoho studijních úspěchů. Sledujte na Facebooku a Instagramu, co se děje ve škole!

Školní rok 2020/2021 – pravidla pro výuku a hygienická pravidla.

Ochrana zdraví a provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 Vážení zákonní zástupci, milí žáci, vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost  žáků ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami. Chci Vám poděkovat za spolupráci, bez …

Školní rok 2020/2021 – pravidla pro výuku a hygienická pravidla. Pokračovat ve čtení »