Hotelnictví a cestovní ruch

Organizujeme vlastní cateringové akce! A co víc – s úsměvem!

Hotelnictví a cestovní ruch

Návštěva ČNB v podání našich budoucích maturantů.

Hotelnictví a cestovní ruch

Součástí studia je také praktická výuka manažerských pozic – zde na zkoušku provozní hotelu David s Eliškou.

Hotelnictví a cestovní ruch

Výstupem je maturitní práce, konkrétně podnikatelský projekt, který studenti v průběhu 4.tého ročníku tvoří. Tato práce má všechny složky potřebné k realizaci projektu, jako například: Marketingový plán, Finanční plán (cash flow, finanční analýza), Organizace podniku, Charakteristika podniku, Personalistika a další.