Matriční úřad

Katastrální úřad

Úřad práce

Městská policie

VZP

Okresní správa sociálního zabezpečení

Krajský úřad

Poslanecká sněmovna

Letiště Pardubice

Rodinné integrační centrum

Státní okresní archiv

Domov pod Kuňkou

Středisko výchovné péče

Summit mladých diplomatů