Informace k výuce

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY K VÝUCE ŽÁKŮ V OBDOBÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ ČR

Všichni vyučující Labské SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o. v období zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole připravují výukové materiály k domácí přípravě žáků (podklady k samostudiu, domácí úkoly, testy, samostatné práce včetně termínů splnění jednotlivých domácích úkolů) tak, aby nebyly narušeny tematické plány a příprava k maturitní a závěrečné zkoušce.

Žáci tyto podklady každý den obdrží prostřednictvím školní pošty a informačního systému Škola OnLine. Žáci také budou využívat jako doposud i úložiště výukových zdrojů ve Škole OnLine.

Konzultovat učivo mohou se svými učiteli prostřednictvím školní pošty, Školy OnLine, telefonicky nebo prostřednictvím školních sociálních sítí.

V případě dalších dotazů kontaktujte vedení školy. Kontakty naleznete na webových stránkách školy.