Mimořádné opatření

S účinností od 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení. Toto opatření bylo vydáno kvůli ochraně před výskytem a šířením nemoci COVID-19.
Žáci obdrží od svých vyučujících úkoly k samostudiu prostřednictvím školní pošty a Školy OnLine.