Poznáváme taje studia germanistiky na Univerzitě Pardubice

Dne 10. 10. 2019 jsme se zúčastnili Dne německého jazyka, který byl prvním dnem mezinárodní lingvistické konference, pořádané Univerzitou Pardubice pod záštitou primátora města Pardubice pana Ing. Martina Charváta.  Dr. Jan Čapek nám přednášel o postavení němčiny ve světě. Dozvěděli jsme se, kde je němčina úředním jazykem, kolik lidí ve světě se tento jazyk učí. Druhá přednáška byla ještě zajímavější. Pan Adam Stačina, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, v ní mluvil o svém studiu nejen v Pardubicích, ale také v německé Žitavě a Drážďanech. Poté jsme si prohlédli prostory univerzity – učebny, aulu a atrium s Lavičkou Václava Havla.