Maturitní zkouška konaná v kalendářním roce 2019

Jarní období 2019

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

Hotelnictví,

Veřejnosprávní činnost, Podnikání

9. 4. 2019

Praktická zkouška (profilová část maturitní zkoušky)

Veřejnosprávní činnost

Hotelnictví

24. 4. 2019

24. – 25. 4. 2019

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

11. – 15. 5. 2019

Blok didaktických testů a písemných prací společné části

10. – 11. 4. 2019

2. – 10. 5. 2019

Zkoušky společné a profilové části – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací

Hotelnictví

Veřejnosprávní činnost

Podnikání (denní forma)

Podnikání (kombinovaná forma)

16. 5. – 17. 5. 2019

17. 5. + 20. 5. 2019

20. 5. – 22. 5. 2019

23. 5. 2019

Podzimní období 2019

Blok testů a písemných prací společné části

1. – 10. 9. 2019

Zkoušky společné a profilové části – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací

od 1. 9. 2019

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ  Podrobné JZS písemných zkoušek společné části MZ Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané v kalendářním roce 2019 – Hotelnictví a cestovní ruch
Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané v kalendářním roce 2019 – Veřejnosprávní činnost  Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané v kalendářním roce 2019 – Podnikání – denní studium Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané v kalendářním roce 2019 – Podnikání – kombinované studium

Zkušební předměty

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro školní rok 2018/2019
 český jazyk a literatura  anglický jazyk německý jazyk
Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019
 praktická zkouška  podnikatelský projekt ekonomický blok
Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019
 anglický jazyk  německý jazyk  matematika

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro školní rok 2018/2019

 český jazyk a literatura anglický jazyk německý jazyk

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

praktická zkouška z odborných předmětů veřejná správa a právo 

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

 anglický jazyk německý jazyk matematika

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro školní rok 2018/2019

 český jazyk a literatura anglický jazyk 

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

 podnikatelský projekt ekonomický blok 

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

 anglický jazyk německý jazyk matematika

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro školní rok 2018/2019

 český jazyk a literatura anglický jazyk německý jazyk

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

podnikatelský projekt ekonomický blok 

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

 anglický jazyk německý jazyk matematika