Maturitní zkouška 2022

Jarní zkušební období 2022
 

Volno k přípravě na maturitní zkoušky

 

– pro žáky oboru Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost, Podnikání

5. 4. 2022

Písemná práce z českého jazyka a literatury (profilová část)

 

– pro žáky oboru Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost, Podnikání                                                 

6. 4. 2022

Písemná práce z anglického/německého jazyka (profilová část)

 

– pro žáky oboru Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost, Podnikání  

11. 4. 2022

Praktická zkouška z odborných předmětů (profilová část)                

 

– pro žáky oboru Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost

20. 4. 2022

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky       

2.  – 5. 5. 2022

Ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací (profilová část maturitní zkoušky)                                                                 

 

– obor Hotelnictví

16. – 17. 5. 2022

– obor Veřejnosprávní činnost                                    

17. – 18. 5. 2022

– obor Podnikání                                  

27. – 30. 5. 2022
  
Podzimní zkušební období 2022
 

Didaktické testy společné části

1. – 10. 9. 2022

Zkoušky profilové části – písemné, ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací   

1. – 20. 9. 2022

Schválila: Ing. Radmila Kozohorská, ředitelka školy

 

Nabídka profilových zkoušek maturitní zkoušky

Nabídka povinných zkoušek

český jazyk a literatura (ústní zkouška)

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl dle stanovených kritérií učiteli ČJL do 31. března 2022 pro jarní zkušební období a do 30 června 2022 pro podzimní zkušební období.

Český jazyk a literatura (písemná práce)

Minimální rozsah písemné práce z českého jazyka a literatury je 250 slov; písemná práce bude trvat 110 minut včetně času na volbu zadání. Ředitelka školy stanovuje pro písemnou práci 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu.

anglický/německý jazyk (ústní zkouška)

anglický jazyk

německý jazyk

Anglický jazyk (písemná práce)

Minimální rozsah písemné práce z anglického jazyka je 200 slov; písemná práce bude trvat 60 minut včetně času na volbu zadání. Ředitelka školy stanovuje pro písemnou práci z anglického jazyka 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Povolenou pomůckou je překladový slovník.

Německý jazyk (písemná práce)

Minimální rozsah písemné práce z německého jazyka je 200 slov; písemná práce bude trvat 60 minut včetně času na volbu zadání. Ředitelka školy stanovuje pro písemnou práci z německého jazyka 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Povolenou pomůckou je překladový slovník.

praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška)

maturitní práce – podnikatelský projekt (obhajoba maturitní práce)

ekonomický blok (ústní zkouška z předmětů ekonomika, účetnictví, marketing a management, právo, cestovní ruch, hotelový provoz)

Nabídka nepovinných zkoušek

matematika (ústní zkouška)

anglický/německý jazyk (ústní zkouška)

anglický jazyk

německý jazyk

Nabídka povinných zkoušek

český jazyk a literatura (ústní zkouška)

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl dle stanovených kritérií učiteli ČJL do 31. března 2022 pro jarní zkušební období a do 30 června 2022 pro podzimní zkušební období.

Český jazyk a literatura (písemná práce)

Minimální rozsah písemné práce z českého jazyka a literatury je 250 slov; písemná práce bude trvat 110 minut včetně času na volbu zadání. Ředitelka školy stanovuje pro písemnou práci 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu.

anglický/německý jazyk (ústní zkouška)

anglický jazyk

německý jazyk

Anglický jazyk (písemná práce)

Minimální rozsah písemné práce z anglického jazyka je 200 slov; písemná práce bude trvat 60 minut včetně času na volbu zadání. Ředitelka školy stanovuje pro písemnou práci z anglického jazyka 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Povolenou pomůckou je překladový slovník.

Německý jazyk (písemná práce)

Minimální rozsah písemné práce z německého jazyka je 200 slov; písemná práce bude trvat 60 minut včetně času na volbu zadání. Ředitelka školy stanovuje pro písemnou práci z německého jazyka 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Povolenou pomůckou je překladový slovník.

praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška z korespondence a informační a komunikační technologie)

maturitní práce (obhajoba maturitní práce)

veřejná správa a právo (ústní zkouška)

Nabídka nepovinných zkoušek

matematika (ústní zkouška)

anglický/německý jazyk (ústní zkouška)

anglický jazyk

německý jazyk

Nabídka povinných zkoušek

český jazyk a literatura (ústní zkouška)

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl dle stanovených kritérií učiteli ČJL do 31. března 2022 pro jarní zkušební období a do 30 června 2022 pro podzimní zkušební období.

Český jazyk a literatura (písemná práce)

Minimální rozsah písemné práce z českého jazyka a literatury je 250 slov; písemná práce bude trvat 110 minut včetně času na volbu zadání. Ředitelka školy stanovuje pro písemnou práci 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu.

anglický jazyk (ústní zkouška)

anglický jazyk

Anglický jazyk (písemná práce)

Minimální rozsah písemné práce z anglického jazyka je 200 slov; písemná práce bude trvat 60 minut včetně času na volbu zadání. Ředitelka školy stanovuje pro písemnou práci z anglického jazyka 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Povolenou pomůckou je překladový slovník.

maturitní práce – podnikatelský projekt (obhajoba maturitní práce)

ekonomický blok (ústní zkouška z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, marketing a management, daně a daňová evidence, právo)

Nabídka nepovinných zkoušek

matematika (ústní zkouška)

anglický/německý jazyk (ústní zkouška)

anglický jazyk

německý jazyk