Ubytování pro naši školu zajišťuje především Domov mládeže Pardubice-Rybitví.  S tímto domovem mládeže dlouhodobě spolupracujeme a s jeho zaměstnanci máme velmi dobrou zkušenost. Domov mládeže je v dosahu MHD. Jeho návštěva je po dohodě možná kdykoliv. Žáci jsou ubytováni  ve dvou až třílůžkových pokojích, vždy 2 pokoje tvoří jednu samostatnou buňku se sociálním zařízením. V pokojích je možnost připojení k internetu zdarma. V areálu jsou k dispozici tělocvična, posilovna, studovna, jídelna apod.
Ceník ubytování: 1440 – 1540 Kč měsíčně (dle velikosti pokoje)
Stravování: Snídaně  22 Kč
Večeře   25 Kč
Kontakty: Domov mládeže Pardubice – Rybitví (Střední průmyslová škola stavební Pardubice)
Sokolovská ulice 148
533 54 Rybitví
Roman Kopáček, SPŠ stavební Pardubice 466 680 339, 466 680 032, 702 286 664 e-mail: kopacek@spsstavebni.cz e-mail: skola@spsstavebni.cz www.spsstavebni.cz
Pozn: Přihlášky doplněné fotografií je nutno odevzdat nejpozději do 30. května.
Přihlášky ke stažení: PŘIHLÁŠKA DM.pdf

Vážení,

předkládáme Vám informace k bezhotovostní platbě stravného. Školní jídelna Labské SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o.(stravovací zařízení) se řídí vnitřním řádem. V jídelně je instalován elektronický systém výdeje stravy s využitím čipů. Objednávkový systém a výdejový terminál je umístěn u vchodu do jídelny. Slouží k odhlašování stravy a naprogramování druhu stravy – terminál je doplněn tiskárnou.

Úhrada stravného

Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníka na účet školní jídelny. Stravovací zařízení nepřijímá hotovost. Každý strávník si zařídí trvalý příkaz k úhradě stravného na 10 školních měsíců ze svého účtu. Případně je možnost platby v pokladně MONETA Money Bank, a. s., na číslo účtu 169017510/0600.

Údaje pro platbu:

1. Měsíční záloha stravného činí cca 650 Kč a bude zaslána ve prospěch účtu číslo –169017510/0600  

    (tjžáci platí za jeden oběd 31 Kč – náklady na suroviny, bez režijních nákladů).

2. Režijní náklady platí strávník pololetně ve výši 600 Kč. Žáci Labské SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o., posílají tuto částku na číslo účtu: 9709907524/0600, žáci Střední odborné školy cestovního ruchu, s. r. o., posílají tuto částku  na číslo účtu: 1220160369/0800.

3. Variabilní symbol: přidělené registrační číslo strávníkovi. Bez tohoto čísla není možné strávníka dohledat a platba není uznána!!!

4. Konstantní symbol: 0308

5. Splatnost k 20. dni předcházejícího měsíce – tj. například 20. 8. tohoto roku na září tohoto roku.

6. První platbu měsíční zálohy proveďte v měsíci srpnu a poslední v měsíci květnu.

Vyúčtování měsíčních záloh se provádí jednou ročně (na konci školního roku), případně na základě písemné žádosti kdykoliv během školního roku. Přeplatky za stravné se budou vracet na číslo účtu, které je uvedeno na přihlášce ke stravování – vrácence. Změní-li se Váš účet (změna banky, zrušení účtu), oznamte změnu písemně vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů

Odhlašování stravy je možné pomocí objednacího terminálu, telefonicky nebo e-mailem. Odhlášení stravy na následující den musí být provedeno do 14:00 hodin u terminálu, nebo nejpozději následující den do 7:00 hodin u vedoucí školní jídelny, na telefonním záznamníku nebo e-mailem. Výdej do jídlonosičů je možný pouze první den nemoci. Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován.

Čip

Každý strávník si musí zakoupit u vedoucí školní jídelny čip v ceně 100 Kč. Tento čip bude strávník používat po celou dobu školní docházky. Po ukončení školní docházky strávník odevzdá nepoškozený čip. Cena čipu mu bude vrácena. Poškozený čip snímač nenačte – je nutno zakoupit nový. Ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit vedoucí školní jídelny, která ztracený čip zablokuje, aby nemohlo dojít k neoprávněnému odběru stravy, a strávník si musí zakoupit čip nový.

Provozní doba kanceláře školní jídelny pro výdej náhradních lístků na stravování   PO – Pá: 7:45 – 8:00, 9:35 – 9:55

Kontakt:          E-mail:pavlina.koldinska@labskaskola.cz, telefon: 466 415 759 (záznamník).

Ing. Ivana Zdražilová, jednatelka společnosti                                              

Pavlína Koldinská, vedoucí školní jídelny