Ubytování pro naši školu zajišťuje především Domov mládeže Pardubice-Rybitví. 
S tímto domovem mládeže dlouhodobě spolupracujeme a s jeho zaměstnanci máme velmi dobrou zkušenost. Domov mládeže je v dosahu MHD. Jeho návštěva je po dohodě možná kdykoliv.

Žáci jsou ubytováni  ve dvou až třílůžkových pokojích, vždy 2 pokoje tvoří jednu samostatnou buňku se sociálním zařízením. V pokojích je možnost připojení k internetu zdarma. V areálu jsou k dispozici tělocvična, posilovna, studovna, jídelna apod.

   
Ceník ubytování: 1440 – 1540 Kč měsíčně
(dle velikosti pokoje)
  
Stravování: Snídaně  26 Kč
 Večeře   29 Kč
   
Kontakty:Domov mládeže Pardubice – Rybitví (Střední průmyslová škola stavební Pardubice) 
 Sokolovská ulice 148
 533 54 Rybitví
 

Roman Kopáček, SPŠ stavební Pardubice

466 680 339, 466 680 032, 702 286 664

e-mail: kopacek@spsstavebni.cz

e-mail: skola@spsstavebni.cz

www.spsstavebni.cz

Pozn: Přihlášky doplněné fotografií je nutno odevzdat nejpozději do 30. května.
Přihlášky ke stažení: PŘIHLÁŠKA DM.pdf

Lze též využít  další nabídky DM:

Domov mládeže a školní jídelna, Rožkova 331, Pardubice 530 02, tel. : 466330774, www.dmpce.cz, email: info@dmpce.cz

Vážení,

předkládáme Vám důležité informace ke stravování ve školní jídelně..

Strávníci školní jídelny Labské SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o., (stravovacího zařízení) se řídí Vnitřním řádem školní jídelny, který je zpřístupněn na webových stránkách školy.

Plynulý výdej stravy umožňuje moderní elektronický stravovací systém s využitím čipů. Naprogramování a odhlašování stravy probíhá elektronicky přes STRAVA.cz. Strávník má možnost výběru ze dvou druhů jídel a po celou dobu oběda je obsluhován žáky naší školy.

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Přihlášení ke školnímu stravování

 • Ke školnímu stravování přihlašují nezletilé žáky zákonní zástupci vyplněním přihlášky ke stravování, kterou odevzdají vedoucí školní jídelny nebo na sekretariátu školy. Zletilí žáci a další strávníci se přihlašují sami.
 • Po odevzdání přihlášky ke stravování bude strávníkovi založen účet na portálu STRAVA.cz, který provozuje firma VIS Plzeň a následně mu budou na e-mailovou adresu zaslány přihlašovací údaje, které si strávník aktivuje.

Čip

 • Strávník si zakoupí stravovací čip u vedoucí ŠJ. Čip slouží k vytisknutí stravenky.

Cena za čip je dle typu čipu 100-120 Kč

 • Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně, nebo telefonicky vedoucí školní jídelny a čip bude zablokován proti případnému zneužití. V tomto případě si strávník musí zakoupit nový čip.
 • Po odhlášení ze stravování strávník čip vrátí (pouze funkční a nepoškozený) a bude mu vrácena záloha ve výši 100-120 Kč dle druhu čipu.
 • Pokud strávník zapomene stravovací čip, je mu vydán náhradní lístek pouze v provozní době kanceláře ŠJ.

Úhrada stravného

 • Úplata za oběd je strávníkovi odečtena z konta, které vede školní jídelna. Na konto zasílají strávníci finanční prostředky přes bankovní účet školní jídelny č. 169017510/0600, variabilní symbol je přidělené registrační číslo, které strávníkovi bylo přiděleno při odevzdání přihlášky ke stravě.
 • Stravovací zařízení nepřijímá hotovost.
 • Každý strávník si zařídí trvalý příkaz k úhradě stravného na 10 školních měsíců ze svého účtu. Případně je možnost platby v pokladně Moneta Money Bank, a. s., na číslo účtu 169017510/0600.
 • Pokud na kontě strávníka není dostatek finančních prostředků pro uhrazení oběda, školní jídelna není povinna stravování poskytnout.

Údaje pro platbu

 1. Měsíční záloha stravného činí cca 750 Kč a bude zaslána ve prospěch účtu školní jídelny číslo – 169017510/0600

   (tj. žáci platí za jeden oběd 35 Kč – náklady na suroviny.

 1. Variabilní symbol: přidělené registrační číslo strávníkovi. Bez tohoto čísla není možné strávníka

    dohledat a platba není uznána!!!

 1. Konstantní symbol: 0308
 2. Splatnost k 20. dni předcházejícího měsíce – tj. například 20. 8. tohoto roku na září tohoto roku.
 3. První platbu měsíční zálohy proveďte v měsíci srpnu a poslední v měsíci květnu.

Vyúčtování přeplatků se provádí jednou ročně (na konci školního roku), na účet uvedený na přihlášce ke stravování. Případně na základě písemné žádosti kdykoliv během školního roku.

Školné ve školní jídelně

Školné ve školní jídelně platí strávník pololetně ve výši 600 Kč na číslo účtu: 9709907524/0600.Tuto částku platí strávník na základě vystavené faktury.

Obědy

 • Školní jídelna může nabídnout více druhů obědů. Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky. Pokud chce jiný oběd, musí si jej přeobjednat.
 • Objednává se vždy nejméně den dopředu pomocí aplikace STRAVA.cz

Odhlašování obědů

 • Odhlašování stravy je možné pomocí aplikace STRAVA.cz, telefonicky nebo e-mailem. Odhlášení stravy na následující den musí být provedeno do 13:30 hodin aktuálního dne nebo nejpozději následující den

             do 7:00 hodin u provozního pracovníka školní jídelny, telefonicky na záznamník nebo e-mailem.

 • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
 • Výdej do jídlonosičů je možný pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole – 10:30 -10:45 hodin.

Provozní doba kanceláře školní jídelny pro výdej náhradních lístků na stravování

Po – Pá: 7:45 – 8:00, 9:35 – 10.00

Výdej obědů

Po – Pá: 11:30 – 14:00

Kontakt: e-mail  pavlina.koldinska@labskaskola.cz, telefon: 725 846 197, 466 415 759 (záznamník).

Ředitelka školy: Ing. Radmila Kozohorská, v. r.                                   Vedoucí školní jídelny: Pavlína Koldinská, v. r.

 

Vážení,

předkládáme Vám důležité informace ke stravování ve školní jídelně..

Strávníci školní jídelny Labské SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o., (stravovacího zařízení) se řídí Vnitřním řádem školní jídelny, který je zpřístupněn na webových stránkách školy.

Plynulý výdej stravy umožňuje moderní elektronický stravovací systém s využitím čipů. Naprogramování a odhlašování stravy probíhá elektronicky přes STRAVA.cz. Strávník má možnost výběru ze dvou druhů jídel a po celou dobu oběda je obsluhován žáky naší školy.

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Přihlášení ke školnímu stravování

 • Ke školnímu stravování přihlašují nezletilé žáky zákonní zástupci vyplněním přihlášky ke stravování, kterou odevzdají vedoucí školní jídelny nebo na sekretariátu školy. Zletilí žáci a další strávníci se přihlašují sami.
 • Po odevzdání přihlášky ke stravování bude strávníkovi založen účet na portálu STRAVA.cz, který provozuje firma VIS Plzeň a následně mu budou na e-mailovou adresu zaslány přihlašovací údaje, které si strávník aktivuje.

Čip

 • Strávník si zakoupí stravovací čip u vedoucí ŠJ. Čip slouží k vytisknutí stravenky.

Cena za čip je dle typu čipu 100-120 Kč

 • Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně, nebo telefonicky vedoucí školní jídelny a čip bude zablokován proti případnému zneužití. V tomto případě si strávník musí zakoupit nový čip.
 • Po odhlášení ze stravování strávník čip vrátí (pouze funkční a nepoškozený) a bude mu vrácena záloha ve výši 100-120 Kč dle druhu čipu.
 • Pokud strávník zapomene stravovací čip, je mu vydán náhradní lístek pouze v provozní době kanceláře ŠJ.

Úhrada stravného

 • Úplata za oběd je strávníkovi odečtena z konta, které vede školní jídelna. Na konto zasílají strávníci finanční prostředky přes bankovní účet školní jídelny č. 169017510/0600, variabilní symbol je přidělené registrační číslo, které strávníkovi bylo přiděleno při odevzdání přihlášky ke stravě.
 • Stravovací zařízení nepřijímá hotovost.
 • Každý strávník si zařídí trvalý příkaz k úhradě stravného na 10 školních měsíců ze svého účtu. Případně je možnost platby v pokladně Moneta Money Bank, a. s., na číslo účtu 169017510/0600.
 • Pokud na kontě strávníka není dostatek finančních prostředků pro uhrazení oběda, školní jídelna není povinna stravování poskytnout.

Údaje pro platbu

 1. Měsíční záloha stravného činí cca 750 Kč a bude zaslána ve prospěch účtu školní jídelny číslo – 169017510/0600

   (tj. žáci platí za jeden oběd 35 Kč – náklady na suroviny.

 1. Variabilní symbol: přidělené registrační číslo strávníkovi. Bez tohoto čísla není možné strávníka

    dohledat a platba není uznána!!!

 1. Konstantní symbol: 0308
 2. Splatnost k 20. dni předcházejícího měsíce – tj. například 20. 8. tohoto roku na září tohoto roku.
 3. První platbu měsíční zálohy proveďte v měsíci srpnu a poslední v měsíci květnu.

Vyúčtování přeplatků se provádí jednou ročně (na konci školního roku), na účet uvedený na přihlášce ke stravování. Případně na základě písemné žádosti kdykoliv během školního roku.

Režijní náklady ve školní jídelně

Režijní náklady ve školní jídelně platí strávník pololetně ve výši 600 Kč na číslo účtu školy CRaGD: 1220160369/0800.

Obědy

 • Školní jídelna může nabídnout více druhů obědů. Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky. Pokud chce jiný oběd, musí si jej přeobjednat.
 • Objednává se vždy nejméně den dopředu pomocí aplikace STRAVA.cz

Odhlašování obědů

 • Odhlašování stravy je možné pomocí aplikace STRAVA.cz, telefonicky nebo e-mailem. Odhlášení stravy na následující den musí být provedeno do 13:30 hodin aktuálního dne nebo nejpozději následující den

             do 7:00 hodin u provozního pracovníka školní jídelny, telefonicky na záznamník nebo e-mailem.

 • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
 • Výdej do jídlonosičů je možný pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole – 10:30 -10:45 hodin.

Provozní doba kanceláře školní jídelny pro výdej náhradních lístků na stravování

Po – Pá: 7:45 – 8:00, 9:35 – 10.00

Výdej obědů

Po – Pá: 11:30 – 14:00

Kontakt:- obědy : e-mail  pavlina.koldinska@labskaskola.cz, telefon: 725 846 197, 466 415 759 (záznamník).       

             – režijní náklady: 466 413 263

Ředitelka školy: Ing. Radmila Kozohorská, v. r.                                   Vedoucí školní jídelny: Pavlína Koldinská, v. r.

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – VRÁCENKA

Jméno a příjmení žáka…………………………………………………škola…………………………………………….

přidělené registrační číslo……………………………………..č. účtu……………………………………………..

Souhlasím s poskytnutím čísla účtu za účelem kontroly měsíčních záloh stravného a dále za účelem vrácení přeplatku stravného při vyúčtování měsíčních záloh v příslušném školním roce.

Tento souhlas je poskytnut na dobu stravování žáka ve školní jídelně Labské SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o., až do závěrečného vyúčtování v příslušném školním roce a může být kdykoliv odvolán písemným prohlášením doručeným vedoucí školní jídelny.  

V Pardubicích dne……………………………………………….. 

podpis zákonných zástupců……………………………………………

E-mail pro přihlášení na STRAVA.cz: ………………………………………