Závěrečné zkoušky

Na základě platného znění Opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám (ve znění dodatku č. j. MŠMT–3258/2021-2) stanovuji jako druhou dílčí zkoušku závěrečné zkoušky zkoušku písemnou, a to v následujícím pořadí:

učební obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník

písemná zkouška                 1. června 2021
praktická zkouška      8. – 16. června 2021           

učební obor  29-54-H/01 Cukrář

písemná zkouška                 1. června 2021
praktická zkouška      8. – 16. června 2021

Závěrečná zkouška se uskuteční v budově školy. 

 

V Pardubicích 11. 2. 2021

           

Ing. Radmila Kozohorská 

ředitelka školy