přehled oborů

Zájemcům o studium nabízí labská střední výběr z mnoha perspektivních studijních programů s různým zaměřením a praxí

Hotelnictví a cestovní ruch
Kuchař-číšník
Veřejnosprávní činnost
Podnikání
Cukrář
Dálkové studium