Veřejnosprávní činnost

[smartslider3 slider=8]

15

navštěvovaných úřadů

25

exkurzí ročně

25

let na trhu

Charakteristika oboru

EXKURZE

Poznáváme svět veřejné správy nejen z lavic. Rozšiřujeme si obzory prostřednictvím exkurzí, workshopů, přednášek, diskuzí…..Během návštěv úřadů se dostaneme i do jejich „zákulisí.“

PARLAMENT

Buď součástí studentského parlamentu města Pardubice. Zkus si na vlastní kůži být „Poslancem na jeden den” a navštiv Parlament ČR.

JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ

Stát pracuje každý den. Poznej tuto práci a staň se například tajemníkem obecního úřadu nebo ministrem.

SOUKROMÝ SEKTOR

Základy pro podnikání. Od sekretářky na pozici ředitele. Nebo si založ vlastní firmu.

UPLATNĚNÍ

Buď policistou, učitelem, právníkem, bankéřem, úředníkem, soudcem nebo třeba ministrem.

SOUTĚŽE

On-line soutěže ve vědomostech o lidských právech, bezpečnosti, mezinárodních organizacích. Reálné projekty pro Evropskou unii.

DÉLKA STUDIA

(do 15:00)

Vyučování končí nejdéle v 15:00. Doma o půl čtvrté. Výhoda pro ty, kteří dojíždějí. V zimě doma za světla.

PRAXE

Účíme se praxí. Zaujala tě během exkurze práce v nějaké instituci? Vyzkoušej si ji během 10 denní praxe.

DALŠÍ STUDIUM NA VŠ

Ekonomika, právo, veřejná správa, IT obory, pedagogika, humanitně zaměřené obory… Možností je mnoho.

Pracoviště Veřejné správy

Navštěvujeme jen taková pracoviště, která pro tebe budou přínosem: Uvidíš chod úřadu v praxi a dostaneš možnost nahlédnout „pod pokličku.“

Seznam pracovišť

Stipendijní program

prospěchové stipendium

  • při dosažení prospěchu s vyznamenáním bude na další pololetí vypočítána sleva na školném 50 %

sourozenecké stipendium

  • 2. sourozenec má školné zdarma, neplacení školného se vztahuje vždy na nižší částku školného v případě studia rozdílných oborů

Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník9.500 Kč9.500 Kč
2. ročník9.500 Kč9.500 Kč
3. ročník9.500 Kč9.500 Kč
4. ročník9.500 Kč9.500 Kč