Přijímací řízení pro žáky do 1. ročníků ve školním roce 2019/2020

Přihlášky do 1. ročníku přijímáme:

  • do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní nebo kombinované formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař- číšník, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, denní nebo kombinované formy vzdělávání.

Přijímací řízení pro žáky do 1. ročníků ve školním roce 2019/2020

 Přihláška na SŠ- denní forma Přihláška na SŠ – kombinovaná forma Přihláška na SŠ – nástavbové studium

Přijímáme přihlášky do 3. kola přijímacího řízení,

které se koná 31. 5. 2019.

Přihlášky do 1. ročníku přijímáme:

do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání

do  oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní nebo kombinované formy vzdělávání

do  oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař- číšník, denní formy vzdělávání

do  oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání

do  oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, denní nebo kombinované formy vzdělávání.

Labská SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o., stanovuje následující maximální počty přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020 do prvního ročníku

65-42-M/01 Hotelnictví, čtyřletý maturitní obor, denní forma                                        30

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřletý maturitní obor, denní forma                  30

kombinovaná forma                 20

65-51-H/01 Kuchař- číšník, tříletý učební obor, denní forma                                         60

29-54-H/01 Cukrář, tříletý učební obor, denní forma                                                       26

64-41-L/51 Podnikání, dvouletý nástavbový obor, denní froma                                    30

64-41-L/51 Podnikání, tříletý nástavbový obor, kombinovaná forma                           20

Ing. Radmila Kozohorská, ředitelka školy

6. KOLO

DENNÍ FORMA STUDIA
 Učební oboryNástavbové studium
 ⇒KUCHAŘ – ČÍŠNÍK⇒PODNIKÁNÍ 
   

5. KOLO

DENNÍ FORMA STUDIA
Maturitní oboryUčební oboryNástavbové studium
⇒HOTELNICTVÍ⇒KUCHAŘ – ČÍŠNÍK⇒PODNIKÁNÍ 
 ⇒CUKRÁŘ 
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
⇒VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST  

4. KOLO

DENNÍ FORMA STUDIA
Maturitní oboryUčební oboryNástavbové studium
⇒HOTELNICTVÍ⇒KUCHAŘ – ČÍŠNÍK⇒PODNIKÁNÍ 
⇒VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST ⇒CUKRÁŘ 
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
⇒VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST ⇒PODNIKÁNÍ 

3. KOLO

DENNÍ FORMA STUDIA
Maturitní oboryUčební oboryNástavbové studium
⇒HOTELNICTVÍ⇒KUCHAŘ – ČÍŠNÍK⇒PODNIKÁNÍ 
⇒VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST ⇒CUKRÁŘ 
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
⇒VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST ⇒PODNIKÁNÍ 

2. KOLO

DENNÍ FORMA STUDIA
Maturitní oboryUčební oboryNástavbové studium
⇒HOTELNICTVÍ⇒KUCHAŘ – ČÍŠNÍK⇒PODNIKÁNÍ 
⇒VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST ⇒CUKRÁŘ 
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
⇒VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST ⇒PODNIKÁNÍ 

1. KOLO

DENNÍ FORMA STUDIA
Maturitní oboryUčební oboryNástavbové studium
HOTELNICTVÍKUCHAŘ – ČÍŠNÍKPODNIKÁNÍ 
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST CUKRÁŘ 
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST PODNIKÁNÍ 

 

5. kolo 

Kuchař – číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01             

⇒ Seznam přijatých uchazečů⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01  kombinovaná forma

⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

4. kolo 

Podnikání 64-41-L/51   kombinovaná forma

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01  kombinovaná forma

⇒ Seznam přijatých uchazečů⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

3. kolo 

Podnikání 64-41-L/51   

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01  

⇒ Seznam přijatých uchazečů⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Kuchař – číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01             

⇒ Seznam přijatých uchazečů⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01   kombinovaná forma        

⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

2. kolo 

Hotelnictví 65-42-M/01

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01   

⇒ Seznam přijatých uchazečů⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole

Podnikání 64-41-L51   denní forma         

⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Podnikání 64-41-L/51   kombinovaná forma 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01   kombinovaná forma

⇒ Seznam přijatých uchazečů⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Kuchař – číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01             

⇒ Seznam přijatých uchazečů⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.


1. kolo 

Hotelnictví 65-42-M/01

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01   

⇒ Seznam přijatých uchazečů⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Podnikání 64-41-L51   denní forma         

⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Podnikání 64-41-L51   kombinovaná forma 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01   kombinovaná forma

⇒ Seznam přijatých uchazečů⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Kuchař – číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01             

⇒ Seznam přijatých uchazečů⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.