Školné od školního roku 2022/2023

Stipendijní program

prospěchové stipendium

  • při dosažení prospěchu s vyznamenáním bude na další pololetí vypočítána sleva na školném 50 %

sourozenecké stipendium

  • 2. sourozenec má školné zdarma, neplacení školného se vztahuje vždy na nižší částku školného v případě studia rozdílných oborů
 
 
Žákovi, který se stravuje ve ŠJ, se zvyšuje školné o 600 Kč/pololetí.

Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník9.500 Kč9.500 Kč
2. ročník9.500 Kč9.500 Kč
3. ročník9.500 Kč9.500 Kč
4. ročník9.500 Kč9.500 Kč

Kuchař - číšník, Cukrář

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník0 Kč + 600 Kč0 Kč+ 600 Kč
2. ročník2.000 Kč + 600 Kč2.000 Kč + 600 Kč
3. ročník2.500 Kč+ 600 Kč2.500 Kč+ 600 Kč

Podnikání - denní studium

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník7.000 Kč7.000 Kč
2. ročník7.000 Kč7.000 Kč

Podnikání - kombinované studium

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
2. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
3. ročník7.000 Kč 7.000 Kč

Veřejnosprávní činnost - kombinované studium

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
2. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
3. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
4. ročník7.000 Kč 7.000 Kč