Školné na školní rok 2019/2020

Stipendijní program

prospěchové stipendium
  • při prospěchu do průměru 1,5 bude na další pololetí vypočítána sleva na školném 50 %
sourozenecké stipendium
  • 2. sourozenec má školné zdarma, neplacení školného se vztahuje vždy na nižší částku školného v případě studia rozdílných oborů

Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník8.750 Kč8.750 Kč
2. ročník8.000 Kč8.000 Kč
3. ročník8.000 Kč8.000 Kč
4. ročník8.000 Kč8.000 Kč

Kuchař - číšník, Cukrář

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník00
2. ročník3.000 Kč 3.000 Kč
3. ročník4.000 Kč 4.000 Kč

Podnikání - denní studium

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník6.000 Kč 6.000 Kč
2. ročník5.000 Kč 5.000 Kč

Podnikání - kombinované studium

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
2. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
3. ročník7.500 Kč 7.500 Kč

Veřejnosprávní činnost - kombinované studium

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
2. - 4. ročník6.000 Kč 6.000 Kč