Další vzdělávání – získání profesní kvalifikace

Podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, byla škole Ministerstvem pro místní rozvoj ČR udělena 

autorizace pro profesní kvalifikace 

Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně, Příprava minutek a Složitá obsluha hostů.

Tato autorizace umožňuje získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný „papír“.  

Pokud jste z nějakého důvodu nedokončili školu a chtěli byste si doplnit vzdělání nebo jste něco vystudovali, ale poté pracovali v jiném oboru a máte řadu různých znalostí a dovedností, ale nemáte o nich žádný doklad, stačí uspět při zkoušce z profesní kvalifikace. Předložíte-li osvědčení o získání všech čtyř profesních kvalifikací, které dohromady odpovídají požadavkům na vyučení v oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař – číšník, máte nárok složit závěrečnou zkoušku a získat tak výuční list, aniž byste před tím museli chodit do školy. 

Výše úhrady za profesní kvalifikace 
 

Profesní kvalifikace pro složení závěrečné zkoušky z oboru 
Kuchař-číšník 65-51-H/01
 

Profesní kvalifikace

Kód

 Výše úhrady

 Příprava teplých pokrmů

65-001-H

3000,- Kč

 Příprava pokrmů studené kuchyně

65-002-H

2000,- Kč

 Příprava minutek

65-004-H

3000,- Kč

 Složitá obsluha hostů

65-008-H

2000,- Kč

 

Termín konání zkoušky z profesní kvalifikace

 

 

Kontakt: 466 412 240