Studenti zjišťovali, co se děje na jedné z tzv. „malých radnic“

V úterý 3. 3. 2020 navštívili žáci třídy 1. VS (obor Veřejnosprávní činnost) budovu Úřadu městského obvodu Polabiny II, kterou je provedla tajemnice úřadu a starosta tohoto městského obvodu.

Učili se téměř za pochodu – nejdřív jaké jsou všechny městské obvody  v Pardubicích, co je statutární město, jak úřad funguje, co všechno má ve své  kompetenci i  jaké je platové ohodnocení úředníků. Potom je paní tajemnice vzala do své pracovny, kde jim názorně ukázala činnosti související se spisovou službou. Na závěr návštěvy ještě studenty pozval do své kanceláře pan starosta, aby se všichni „zvěčnili“ na společné fotografii!

Velice děkujeme za ochotu a umožnění návštěvy úřadu.

sdr
sdr