Důležité informace!

Důležité informace k přijímacímu řízení, maturitním a závěrečným zkouškám

ROBERT PLAGA
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Praha, 27. března 2020

—> odkaz na PDF s informacemi<—

Informace pro žáky posledních ročníků
Žákům posledních ročníků, tedy žákům tříd 4. HŠVS, 2. NS, 3. NSKS a 3. SOU, budou od 11. května do 31. května 2020 umožněny individuální konzultace s vyučujícími ve škole. Rozpis žáků do skupin a konzultací s vyučujícími v jednotlivých dnech rozešlou žákům třídní učitelky.Žáci se prokáží čestným prohlášením o neexistenci příznaků COVID-19. Formulář bude ke stažení na webových stránkách školy.
Dne 20. května 2020 proběhnou praktické maturitní zkoušky žáků oborů Hotelnictví a Veřejnosprávní činnost. Ředitelské volno před praktickými maturitními zkouškami stanovuji na 19. května 2020.
Maturitní práce v tištěné podobě odevzdají žáci maturitních oborů nejdéle 15. května 2020.


Ing. Radmila Kozohorská

ředitelka školy